دوره آموزشی تشخیص نفوذ SANS 503

دوره آموزش تشخیص نفوذ SANS 503 یکی از دوره های شرکت SANS می باشد که هدف آن آموزش روش ها و تکنیک هایی می باشد که برای تشخیص نفوذ حملاتی است که توسط هکرها انجام می شود در این دوره شما با جزییات پروتکل ها و آنالیز و تحلیل ترافیک حملاتی که توسط هکرها انجام می شود با استفاده از ابزارهای وایرشارک و TCPDump و Snort آشنا خواهید شد این دوره براساس آخرین سیلابس شرکت SANS آماده شده است و یکی از دوره های مورد نیاز برای شرکت در دوره SOC می باشد.

 

2,400,000 تومان

اطلاعات محصول

توضیحات تکمیلی

توضیحات

دوره آموزش تشخیص نفوذ SANS 503 یکی از دوره های شرکت SANS می باشد که هدف آن آموزش روش ها و تکنیک هایی می باشد که برای تشخیص نفوذ حملاتی است که توسط هکرها انجام می شود در این دوره شما با جزییات پروتکل ها و آنالیز و تحلیل ترافیک حملاتی که توسط هکرها انجام می شود با استفاده از ابزارهای وایرشارک و TCPDump و Snort آشنا خواهید شد این دوره براساس آخرین سیلابس شرکت SANS آماده شده است و یکی از دوره های مورد نیاز برای شرکت در دوره SOC می باشد.